7-ма национална конференция в Щутгарт – За местна инициатива и устойчивост

В Щутгарт се проведе за седми път Netzwerk 21 Kongress на 8 и 9 октомври – една полезна платформа за обмяна на опит, изграждане и укрепване на мрежи за устойчиво развитие в местните инициативи. На участниците лекции бяха представени и практическия опит от бизнеса на местните общини, а също и граждански инициативи. Над 80 представители на общините бяха лекторите, от науката, бизнеса, други институции и местни инициативни комитети.

На конференцията Netzwerk21Kongress Програма включваше:

 • Немски кодекс за устойчивост.
 • Примери за подкрепа и програми за устойчиво развитие на общините.
 • Интегриране и обучение в програмите на образователните институции за устойчиво развитие.
 • Дискусия на тема „Как една компания може устойчиво развитие да поддържа”.
 • Устойчиво мислене и религии – интегративни елементи и импулс за проектиране на екологичен живот.
 • Религиозните общности – за устойчиво развитие на социалните общности.
 • Отговорност за бъдещите поколения – частният бизнес в общинската политика за развитие.
 • Образование за управление на ресурсите.
 • Устойчивата мобилност.
 • Опазване на ресурсите.
 • Устойчиви и предприемачески действия – на една и съща монета две страни.
 • Растеж и потребление –дори и с устойчиви продукти, това е безкрайна спирала.
 • Шанс за опазване на климата между Общинското сътрудничество за развитие.

Подготовката на конференцията бе направена от Консултативен съвет:

 • Проф. д-р Rolf Kreibich, Институт за проучвания и оценка на технологиите gGmbH.
 • Д-р Ралф Bleicher, немска асоциация на общините.
 • Teresa Dorfner, съвет за устойчиво развитие.
 • Klaus Breyer, Евангелска църква на Вестфалия.
 • Jutta Emig, Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.
 • Martina Eick, Федерална агенция по околна среда.
 • Професор Gerhard de Haan, Националния комитет за Десетилетие на ООН “Образование за устойчиво развитие”.
 • Sylke Freudenthal, Veolia Water ООД.
 • Thomas Preuss, немски институт Urban GmbH.
 • Bernd-Dietmar Kammerschen, Фондация за опазване на Саксония.

Netzwerk21Kongress, осмата поредна конференция, в Мюнхен се проведе на 23 и 24 октомври 2014 г.